Solid

YOU INVEST solid jako fond pro privátní klientelu nabízí investorům konzervativní složení investic z různých tříd aktiv. Zvolí jej ti, kteří nechtějí příliš riskovat. Tomu odpovídá očekávaný výnos. Fond je cílen na mírný, ale stabilní růst. Naši portfolio manažeři neustále monitorují portfolio fondu a optimalizují je s ohledem na aktuální příležitosti na finančních trzích.

Riziko

Fond má průměrnou zainvestovanost dynamických aktiv (akciové nástroje a high-yield dluhopisy) zhruba 10 %. Maximální podíl těchto aktiv v portfoliu může být až 20%. Riziko je aktivně řízeno, cizoměnové investice v portfoliu jsou zajišťovány. Doporučený investiční horizont je 3 roky a více.

Pásma pro jednotlivé třídy aktiv

Podíl různých tříd aktiv v portfoliu se mění. Povolená pásma pro jednotlivé třídy aktiv byla zvolena s ohledem na rizikový profil klientů. Cílem je dosahovat maximální výnos při co nejnižším riziku.