Balanced EUR

YOU INVEST balanced nabízí investorům vyvážené složení aktiv. Fond je určen pro privátní klientelu se střední (mírnou) ochotou riskovat. Nabízí vyvážený poměr rizika a výnosu. Naši portfolio manažeři neustále monitorují portfolio fondu a optimalizují je s ohledem na aktuální příležitosti na finančních trzích.

Riziko

Fond má průměrnou zainvestovanost dynamických aktiv (akciové nástroje, korporátní a high-yield dluhopisy) zhruba 30 %. Maximální podíl těchto aktiv v portfoliu může být až 60%. Riziko je aktivně řízeno.

Pásma pro jednotlivé třídy aktiv

Podíl různých tříd aktiv v portfoliu se mění. Povolená pásma pro jednotlivé třídy aktiv byla zvolena s ohledem na rizikový profil klientů. Cílem je dosahovat maximální výnos při dodržování střední míry rizika.