Active

YOU INVEST active je fond vytvořený pro privátní klientelu a je určen pro investory, kteří jsou ochotní přijmout i vyšší míru rizika. Je vhodný pro dlouhodobé investice. Naši portfolio manažeři neustále monitorují portfolio fondu a optimalizují je s ohledem na aktuální příležitosti na finančních trzích. Fond může vykazovat relativně vysoké výkyvy cen.

Riziko

Fond má průměrnou zainvestovanost v dynamických aktivech (akciové nástroje a high-yield dluhopisy) zhruba 50 %. Maximální podíl těchto aktiv v portfoliu může být až 100%. Riziko je aktivně řízeno, cizoměnové investice v portfoliu jsou zajišťovány. Doporučený investiční horizont je 5 let a více.

Pásma pro jednotlivé třídy aktiv

Podíl různých tříd aktiv v portfoliu se mění. Povolená pásma pro jednotlivé třídy aktiv byla vybrána s ohledem na rizikový profil klientů. Cílem je dosahovat maximální výnos při dodržování stanoveného poměru rizika a výnosu.