Stabilita

Turbulence na finančních trzích v posledních letech řadu lidí znejistily a zapříčinily i ztrátu sympatií a důvěry investorů. Také proto klade YOU INVEST na první místo stabilní výnos. Naši portfolio manažeři denně monitorují finanční trhy a aktivně spravují vaše investice. Moderní investiční strategie a široká diverzifikace zajišťují rovnováhu výnosu a rizika. Vaše aktiva jsou díky tomu vždy optimálně zainvestována.

Variabilní zainvestování

Flexibilní využívání rozmanitých investičních nástrojů je základem úspěšnosti všech dlouhodobých investic. Jednotlivé třídy aktiv vykazují různý potenciál výnosu a tomu odpovídající riziko. Abychom dosáhli optimálního rizikově-výnosového profilu, rozkládáme investice do celé škály investičních nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, akcií i alternativních investic. Poměr jednotlivých tříd aktiv vychází z rizikového profilu každého YOU INVEST fondu. Cílem je udržovat co nejnižší vzájemnou korelaci použitých investičních nástrojů. Negativní výkonnost jedné třídy aktiv pak může být vyvážena pozitivním vývojem jiné třídy aktiv. Investujeme rovněž v různých regionech.

Řízení portfolia

Dlouhodobým cílem produktů YOU INVEST je generování výnosu při dodržování stanovených rizikových parametrů. Manažeři fondu aktivně přeskupují portfolio tak, aby pokud možno minimalizovali ztráty a přitom využívali aktuální možnosti finančního trhu. Základní myšlenkou této strategie je eliminovat extrémní výkyvy hodnoty portfolia.

Sestavení portfolia

YOU INVEST je založen na systematickém a dlouhodobě ověřeném investičním procesu. Principem je disciplinované investiční rozhodování zaměřené na optimální strukturu portfolia. Investiční proces je třístupňový.:

Krok 1: základní portfolio
  • V souladu s odpovídajícími rizikovými parametry je vytvořeno tzv. neutrální portfolio. Jednotlivé třídy aktiv jsou nakoupeny s ohledem na předem schválená přípustná pásma.
Krok 2: taktická alokace
  • V rámci přípustných pásem provádíme krátkodobé úpravy portfolia dle situace na finančním trhu tím, že jsou zvyšovány váhy jednotlivých tříd aktiv. Akciová část portfolia je aktivně řízena i z pohledu měnového rizika, tj. krátkodobě mohou převážit investice v jedné měně či regionu.
Krok 3: výběr investic
  • Na základě rozsáhlé analýzy vybíráme pro různé třídy aktiv ty nejlepší investice. Ve výběru jsou jak fondy ze skupiny ERSTE Asset Management tak řada investičních nástrojů jiných společností.