Flexibilita

YOU INVEST je pestrý a různorodý jako sám život. Nabízí tři úrovně rizika a možnost jednorázové nebo pravidelné investice. Investujete zcela dle vlastního uvážení.
Můžete pružně reagovat na jakoukoli situaci, neboť vaše investice jsou vám kdykoliv k dispozici.

Různé investiční strategie pro různé cíle

Chcete spořit na studium vašich dětí? Na zajištění v penzi?
Na splnění vašich životních snů?
YOU INVEST zohlední všechny vaše potřeby. Paleta našich produktů pro individuální investory nabízí vhodné řešení pro uskutečnění všech vašich plánů.

YOU INVEST vychází z optimálně zvoleného poměru výnosů a rizika.

Základní strategie solid, balanced a active zohledňují vaše požadavky a ochotu přijímat rizika.

YOU INVEST solid: k dosažení vašich dlouhodobých cílů podstupujete při investování pouze malé riziko, očekáváte však relativně nízký výnos.
YOU INVEST balanced: vaše investice je namířena k vyšším výnosům, jste proto ochotni unést i vyšší riziko. I když je míra výnosu a rizika vyvážená, je možný i pokles investované částky.
YOU INVEST active: za příležitost nadprůměrného výnosu jste připraven podstoupit vyšší riziko se všemi jeho možnými důsledky.

Možností investování

Chcete investovat jednorázově nebo pravidelnými částkami?